Het plan

Het stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan wordt gekenmerkt door de langere doorgaande verbindingen in oost-west richting en de kortere dwarsverbindingen in noord-zuid richting. Er is veel aandacht voor het behoud van de dorpse sfeer met smalle straten, gevarieerde bebouwing, wisselende kaprichtingen en groene erfafscheidingen. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein, waardoor de straat weer het speeldomein van kinderen kan worden. 

Onderstaand plan is een concept en dus nog niet definitief.

 

Conceptplan wonen in Westrik Prinsenbeek

 

De openbare ruimte

Westrik wordt een duurzame enclave. Met drie groene speel- en ontmoetingsplekken in het hart van het buurtschap, de parkachtige zoom aan de noordzijde en de ecologische verbindingszone langs het spoor aan de zuidzijde. Daar komt een ecologisch geluidsscherm dat een weelderig aandoende levende muur voor flora en fauna gaat worden. Daarnaast worden er veel nieuwe kruidengrassen, struiken en bomen geplant en zorgen de wadi's en poelen ervoor dat het hemelwater bovengronds wordt afgevoerd.

Gevarieerde architectuur

Als referentie voor de architectuur in Westrik is goed gekeken naar de bestaande bebouwing in de directe omgeving van het plangebied. Goede voorbeelden werden gevonden langs de oude linten ‘Westrik’ en ‘Oude Molenweg’. De bebouwing kenmerkt zich door ingetogenheid, zowel in massa als in uitstraling. Volumes zijn opgetrokken in baksteen en voorzien van een hellend dak en witte kozijnen. De meer uitgesproken variatie word bereikt door verschillende architectuurstijlen in het plan toe te staan.

Hierdoor ontstaat er, net als in Prinsenbeek, een gevarieerd straatbeeld.

 

Ecologische zones

Veel aandacht voor een levendige natuur

De natuur staat centraal bij de groene inrichting van Westrik. Met drie groene speel- en ontmoetingsplekken in het hart van de wijk, de parkachtige zoom aan de noordzijde en de ecologische verbindingszone langs het spoor aan de zuidzijde. Daar komt een ecologisch geluidsscherm dat een weelderig aandoende levende muur voor flora en fauna gaat worden.

 

Bijzondere beekdalbiotoop

In de verbindingszone is ruimte voor bijzondere dieren zoals alpenwatersalamanders en vinpootsalamanders. Door de gevarieerde natuurlijke gras- en kruidenvegetatie zullen ook veel vlinders, andere insecten, kleine zoogdieren en zangvogels gaan voorkomen. In het geluidsscherm worden speciale verblijfplaatsen voor vleermuizen gebouwd. Bij elkaar een eigen beekdalbiotoop met een voedselweb.

Verlengde tuin

Daarnaast worden er inheemse kruiden, grassen, struiken en (fruit)bomen ingezaaid en geplant. Wadi's, greppels en poelen zorgen ervoor dat het hemelwater bovengronds wordt afgevoerd en geïnfiltreerd. Vanuit de wijk heb je ook nog een prachtig uitzicht op de ‘levende muur’. De woningen gelegen aan het zuidzijde van het plan, ervaren zo een prachtige verlengde tuin. 

Ecologische zone

 

Artist impressions    

Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik
Artist Impression - Westrik